Dřevostavba - skryté závady

 

Dřevostavba – skryté závady

Líbí se Vám ? Na první pohled atraktivní rodinný dům, navíc v hezkém prostředí . Toto rozhodlo o koupi. Problémy však na sebe nedaly dlouho čekat. Skoro každý má určité specifické požadavky, a tak i nový majitel chtěl cosi upravit, cosi změnit. První problém nastal při výměně obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů v koupelně a na WC. S odstraňováním původního obkladu a dlažby byla odhalena konstrukce dřevostavby. Pak už se jen objevovala jedna závada za druhou. Nosná konstrukce – dřevěné sloupky dřevostavby byly posazeny přímo na hydroizolačním pásu na základy. Hydroizolační pásy samozřejmě nejsou stavěny na bodové zatížení od sloupků, takže se hydroizolace porušila a většina sloupků ( postupným odhalením rozsah zahrnuje celou stavbu ) byla vystavena vlhkosti od základů s projevy degradací a hniloby.

Image 1

Při postupném odhalování konstrukce se objevily závažné nedostatky a značná neodbornost při aplikaci parotěsných zábran i tepelných izolací. Izolace v tomto provedení nejen znamenají významné zvýšení nákladů na vytápění, ale hlavně jsou zdrojem průniku a srážení vlhkosti jak v konstrukcích samotných, tak i na vnitřních stěnách, a tedy opět riziko plísní a hniloby.

Image 2

Závady tepelných izolací se netýkaly však jen stěn a střechy, ale i rozvodů vody, takže při poklesu venkovních teplot pod bod mrazu voda zamrzala.

Image 3

Další závady byly zjištěny u izolace proti vodě a radonu v podlahách. Izolační pás byl aplikován pouze v jedné vrstvě a na podkladní betony byl pouze položen, spoje nebyly svařeny. Stěny ve sprchovém koutu nebyly izolovány proti vodě. Hydroizolace nebyla provedena ani v podlaze koupelny v podkroví.

Image 4

Závady byly shledány i v konstrukcích samotných. Chybné a nedostatečné podepření hlavního nosného trámu má za následek nadměrný průhyb trámu a deformaci stropu.

Image 5

Mezi další závady patří i nestejné výšky schodišťových stupňů, nebezpečně velké mezery mezi prkny podlahy lodžie, nevhodná přehřívající se svítidla a nebezpečný komín. Komín nesplňuje požárně bezpečný odstup od hořlavých konstrukcí dřevostavby, vybírací otvor poškozen – nelze uzavřít, není přístup k čištění ze střechy.

Dovedu si představit, že o některých skrytých vadách nemusel vědět ani předchozí majitel, i když problémy se zamrzající vodou (s nutností nechat vodu při mrazu neustále odtékat) a některé další závady byly zjevné. Rovněž na komín nebyla k dispozici platná a povinná revize. To ovšem nic nemění na faktu, že nalezené vady mají nejen fatální důsledky co do kvality stavby, ale hlavně většina z nich prezentuje kompletní odstrojení stavby – demontáže vnitřních i vnějších plášťů stěn, demontáže nášlapných vrstev podlah a odstrojení podhledů stropů. Navíc jsou velmi obtížně odstranitelné i při tak významném rozsahu rekonstrukce. Pro nového majitele to navíc znamená kompletní vyklizení stavby a nutnost pořízení náhradního ubytování na minimálně půl roku. Další otázkou je pak uplatnění škod. Z právního hlediska to asi až tak problém nebude, ale vymáhání zaplacení skutečné úhrady může být problém.