Kdo jsem

Jmenuji se Richard Kratochvíl a jsem stavební inženýr s dlouholetou praxí a autorizací České komory autorizovaných inženýrů a techniků v oboru Pozemních staveb, vyškolený pro práci inspektora na vyhledávání poruch nemovitostí. Působím rovněž jako energetický specialista s oprávněním a zápisem v seznamu Ministerstva práce a obchodu. 

Co je předmětem inspekce

Zjištění technického stavu nemovitosti, jeho skrytých i zjevných vad. Posouzení poruch, rizik a jejich projevů neinvazivními měřícími přístroji včetně projevů, které se mohou projevit až následně při dalším užívání nemovitosti. Případné doporučení dalších odborných měření či průzkumů. Inspektor posuzuje u nemovitosti více než 120 možných rizik, poruch a vad v následujících technických oborech:

  • Statika konstrukcí
  • Povrchy konstrukcí
  • Izolace proti hluku
  • Izolace proti vodě
  • Izolace tepelné
  • Technická zařízení budovy - instalace
  • Bezpečnost při užívání nemovitosti
  • Požární bezpečnost
  • Zdravé bydlení - výskyt škodlivých látek a hygienické parametry nemovitosti
  • Umístění stavby s hodnocením pozemku

Pro inspekci je používána metodika NEMOPAS vypracovaná odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.