Jak se dělají inspekce v Holandsku

Jak se dělají inspekce jinde …

Vždy je zajímavé podívat se, jak stejnou práci dělá někdo jiný. Dostal se mi do ruky výstup z inspekce rodinného domu v Holandsku. Inspekci si objednal kupující, aby měl odborníkem zpracovanou představu o kvalitě kupovaného domu, možných skrytých závadách stavby a nutném rozsahu vynaložení dalších prostředků do údržby a oprav v nejbližším období po koupi. Neboli, aby měl potvrzen stav objektu a vyhnul se event. nečekaným problémům a vyšším nákladům za jejich odstranění.

Obr.1 – posuzovaná nemovitost

Image 0

Image 1

Image 2

Image 3

Obr.2 – titulní list holandské inspekce

Číslo sestavy: KE20.0137

Zpráva o inspekci architektury

Kolklaan 25

3953 BL Maarsbergen

Q-značka • Boteyken 325 • 3454 PD De Meern • info@qkeur.nl • www.qkeur.nl • telefon 085-2736429

IBAN NL56 RABO 0367 5334 05 • Bic RABONL2U • DPH NL8541.43.683.B01 • Obchodní komora 60972823 strana 1 z 21

Obecné informace

Schválený objekt

Adresa : Kolklaan 25

PSČ : 3953 BL

Místo bydliště : Maarsbergen

Typ nemovitosti Rodinný dům

Rok výstavby : 1962

Stav : Obydlený

Klient

Jméno : mmmmmm

a / nebo : nnnnnnnnn

Adresa : Cardamomweg 35

PSČ : 3541 RJ

Místo bydliště : Utrecht

Telefonní číslo : 06-1011 1961

E-mail : jerzollner@gmail.com

Inspekční údaje

Druh inspekce : Architektonická inspekce

Číslo sestavy : KE20.0137

Datum inspekce : Pá 7. února 2020 v 11:00

Prodej makléře : Wivema Vastgoed BV

Nákup makléře : Beumer & Dirksen Garantiemakelaars

Přítomen při inspekci : Kupující, prodávající makléř, nákup

makléř

Počasí během záznamu : Suché

Inspektor : RW van Boetzelaer

Tím se pravdivě vyplnil a podepsal

RW van Boetzelaer

Nezávislost a objektivita

Q-Keur zaručuje objektivitu a úplnou nezávislost ve výzkumu, který provádí. Q-značka

prohlašuje, že nemá žádné obchodní vztahy s dodavateli, realitními agenty nebo jinými zprostředkovateli,

což by mohlo ovlivnit výsledky šetření.

strana 2 z 21

Předem nutno konstatovat, že cena nemovitosti i dotčené inspekce je podobná cenám u nás. Co se týká rozsahu, je zde však rozdíl patrný již jen z výstupů. Kompletní inspekce , kterou dostanete u mě nebo u kolegů, kteří používají stejnou metodiku Nemopasu, by pro stejný nebo podobný objekt prezentovala cca 90 – 130 stránek textu a fotografií. Ta holandská má stránek 21, a to včetně obchodních podmínek zpracovatelské firmy. Dovolím si tedy říci, že naše inspekce jsou mnohem více cílené na konkrétní skupiny možných rizik a závad. Struktura té holandské inspekce popisuje jednotlivé konstrukce a instalace posuzované budovy a konstatuje vždy celkově stav těchto částí, většinou bez bližší specifikace příčin jejich vzniku – viz náhled :

Šikmá střecha

• Jaký typ krytiny byl použit? Keramický VH

• Jaký je stav střešních tašek? Rozumný

• Jsou tašky s dostatečným překrytím? Ano

• Jsou hřebenáče dostatečně připevněné ? Částečně

• Jsou střešní latě v dobrém stavu

(náhodná kontrola)?

Ne / omezeno na kontrolu

• Jsou klempířské prvky, prostupy a jiné střešní konstrukce

v dostatečném stavu?

Pokud je to viditelné

• Jsou žlaby / opláštění žlabů a žlaby zakryté Ano

dostatečný stav

• Jsou odtokové trubky v dostatečném stavu? Ano

• Jsou průchody střechy v dostatečném stavu? Ano

Poznámky:

- Hřebenáče jsou neúplné, prodávající je stále opravuje.

-Střešní latě nelze kontrolovat, nebo pouze v omezené míře, hustota laťování je dostatečná.

Inspekce zpracované u nás metodikou Nemopasu dělí oblasti posuzování nemovitosti do jednotlivých základních oborů :

Statika

Izolace proti vodě

Povrchy

Bezpečnost a požár. bezpečnost

Zvuk a hluk

Úniky tepla

Zdravotní nezávadnost

Technická zařízení

Dále pak samostatně posuzují cca 120 možných rizik (počet se liší dle typu, vybavení a umístění konkrétní nemovitosti). Posouzení každého rizika pak zahrnuje jeho popis, popis rizikových faktorů, popis projevů závad a jejich fotografickou dokumentaci. Kompletní inspekce navíc zahrnuje event. doporučení další diagnostiky k detailnímu posouzení a odhalení rozsahu závad (např. mykologický průzkum dřevěných prvků krovu a stropů v případě napadení hnilobou s detailním laboratorním rozborem původce, stupně destrukce a dalšího postupu) včetně orientační ceny této služby. Dále pak doporučuje rozsah a typ sanačních prací k odstranění rizika či závady, opět včetně orientační ceny za tyto práce.

Ale abych jen nekritizoval, ta holandská inspekce oproti naší zahrnuje navíc (byť stručný a jen s orientačními cenami) přehled a doporučení té běžné údržby v nejbližším období. Údržba, která je sice u každé nemovitosti nutná, ale mnohdy zanedbávaná. To jest např. obnova nátěrů dřevěných, ocelových prvků nebo nový nátěr fasády. Ale i doporučení např. výměny kotle ústředního topení či bojleru na ohřev teplé vody či kuchyňského sporáku z důvodu blížícího se konce jeho životnosti. Tyto plány standartní údržby jsem již sice také k inspekci zpracovával ( společenství vlastníků posuzovaného areálu obytných budov toto požadovalo s ohledem na event. úpravu výše příspěvků do fondu oprav a pro výhled potřebných nákladů v období pěti budoucích let ), ale běžně inspekce zahrnuje jen náklady na odstranění skutečných závad zjištěných ke dni prohlídky a tento „ plán údržby a oprav“ je tedy zpracováván pouze na vyžádání a po dohodě se zákazníkem.