Průkazy energetické náročnosti budov

Zajímavý a bohužel pravdivý pohled z časopisu Stavebnictví vydávaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví. Jak je v kraji zvykem nikoho nezajímá dopad a důsledky, které přinášejí řadu problémů. Pokud měl např. někdo zpracovaný PENB před poslední změnou, kdy se hlavním kritériem stalo hodnocení schopnosti stavby využívat obnovitelné zdroje vycházelo zařazení objektu i o dvě, nebo tři třídy lepší. To mělo a má důsledek, že zájemce o nemovitost může tato skutečnost ovlivnit natolik, že nabízený objekt jako nehospodárný vyřadí ze svého zájmu. A to i přes to, že je objekt zateplený, konstrukce i výplně otvorů požadavkům na hospodárnost zcela vyhovují, ale vytápění je z neobnovitelných zdrojů energií. Ozývají se tudíž nespokojení majitelé, kteří na zateplení vynaložili nemalé prostředky, ozývají se i realitní makléři, neboť samozřejmě prodej objektu v zařazení jako „ nehospodárný „ je obtížnější.

Stejný problém je s průkazem uvedenou spotřebou, která neodpovídá mnohdy reálné spotřebě z provozu nemovitosti. Výpočty v průkazech nezohledňují ani rozdíly ve způsobu využívání nemovitosti. Je podstatný rozdíl jestli v domě bydlí starší člověk a vytápí jen číst objektu a ještě jen na nižší teploty, nebo je-li objekt obýván početnou rodinou, která vytápí celý objekt po celý den, vaří a pere ( malé děti ).

Do průkazu je tedy zadávána řada pouze odhadovaných a irelevantních vstupů, ale ve svém extrému se má řešit i např. horší tepelné parametry zdiva v místě oslabení procházející drážkou instalací.

Image 0

Image 1

Image 2