Schod - neschod, přízemí - nepřízemí

Jako ve Werichově pohádce o princezně Koloběžce si musel přijít pan George, který si koupil nový byt od jednoho velkého developera. Koupil si byt v přízemí, ale spíš v „nepřízemí“ (v mezaninu) a na terasu vychází po schodech, ale spíš po „neschodech“ (po vnitřním parapetu). I tento příběh ukazuje, jak se dnes dá novostavba postavit a jak je důležité si i novostavbu po technické stránce včas prověřit.

Pan George si koupil „přízemní byt s terasou“. Když se dostavil na přejímku bytu, zjistil, že podlaha bytu je cca 300 mm pod úrovní výstupu na terasu a vnitřní parapet je cca 150 mm pod rámem balkónových dveří. Dlažba terasy je cca 150 mm pod úrovní vnějšího parapetu balkónových dveří a dlažba navazuje ve stejné rovině na přilehlý terén.

Developer na otázku, zda je to takto v pořádku, sdělil písemně následující: „Navržené řešení východu na terasu přes schůdek 150 mm vyplývá z konstrukčního a statického řešení konstrukce…… Navržené řešení je standardní, neodporuje žádné ČSN ani dalším předpisům pro výstavbu. Jiné řešení v tomto případě nebylo možné a na správnosti navržených řešení trváme.”

Image 1
foto: Nemopas

Způsob výstupu na terasu ale nebyl zjevný ve specifikaci nabízeného bytu a panu Georgovi rozhodně nebyl sdělen předem. Jedná se také o poměrně neestetický prvek, i když to může být subjektivní hledisko. Nejdůležitější ale je, že provedené řešení nevyhovuje ani předpisům a požadavkům norem a není pravda, co v této věci sdělil panu Georgovi developer.

Pokud se jedná o „schůdek“ (tedy schod), jak toto řešení vstupu z terasy hlavní architekt nazývá, měl by být jako schod opatřen dlažbou nebo jinou vhodnou nášlapnou vrstvou a nikoliv měkkým plastovým a v případě vlhkosti určitě kluzkým vnitřním parapetem. Ten totiž z pohledu bezpečnosti vlastně neumožňuje nášlap na schod.

Skutečné převýšení je tedy vyšší než deklarovaných 150 mm. Při dešti, sněhu či náledí bude vstup do bytu dost nebezpečný akrobatický prvek. Pro člověka s omezenou pohyblivostí je to pak nepřekonatelná překážka.

Image 2
foto: Nemopas

Dalším problémem může být pronikání vody do interiéru v oblasti balkónových dveří. Dům stojí v nechráněné lokalitě na okraji Prahy navazující na otevřený terén polí. Představme si situaci, kdy bude z polí naváta půlmetrová vrstva sněhu, nebo bude proti domu hnán prudký déšť.

Riziko zatékání v napojení okenního rámu na terasu bude vysoké, a je otázka, jak je toto místo hydroizolačně vyřešeno.

Bohužel si pan George nepozval inspektora nemovitostí při předání bytu a převzetí bytu podepsal. Pokud tedy nebude chtít bydlet tímto způsobem, bude pro něj řešení dané situace obtížné a zdlouhavé.

Autor: Ing. Richard Kratochvíl, inspektor nemovitostí

Článek byl zvěřejněný na serveru www.novinky.cz - zde odkaz na článek "Schod - neschod, přízemí - nepřízemí"