Ukázka výstupu inspekce "Základ" - technický průkaz

Technický průkaz

Technický průkaz zahrnuje:

Titulní stranu :

Image 0

Celkové zhodnocení objektu z hledisky zjištěných rizik, závad a jejich projevů.

Seznam rizik :

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Přehled hodnocených rizik a výsledky inspekce. Shledané riziko se nemusí mít nutně v daném okamžiku projevit projevem závady. Někdy je jeho projev otázkou času ( při prohloubení jeho závažnosti např. změnou příčiny v čase – pokles podloží, stáří objektu, vnitřní úpravy jako třeba zobytnění podkroví, úpravy dispozice vestavbou příček, nebo bouráním, či zvětšením otvoru apod.) Proto může být riziko pouze shledáno, ale není uveden jeho projev.

Jednotlivé karty rizik :

Popis shledaných rizikových faktorů a závad, doporučení další diagnostiky závady, event. doporučení sanace závady ve variantě „Komplet“ s jejich orientační cenou, detailní fotodokumentace.

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10