Prodávám nemovitost

Prodáváte nemovitost a chcete nezávislý posudek, kterým ubezpečíte kupujícího a předejdete tak nečekaným sporům? Rád Vám s tím pomohu.  

V rámci inspekce nestranně zhodnotím kupovanou nemovitost po technické stránce. Budete tak mít jasný přehled o tom, zda nemovitost neskrývá nějaké závady, které nejsou na první pohled zjevné. Posoudím rizika a jejich projevy neinvazivními měřícími přístroji včetně projevů, které se mohou projevit až následně při dalším užívání nemovitosti. Pokud to bude třeba, doporučím Vám další odborná měření či průzkumy. Vytvořím průkaz energetické náročnosti. Sám se zabývám více než 120 možnými riziky, poruchami a vadami v následujících technických oborech:

  • Statika konstrukcí
  • Povrchy konstrukcí
  • Izolace proti hluku
  • Izolace proti vodě
  • Izolace tepelné
  • Technická zařízení budovy - instalace
  • Bezpečnost při užívání nemovitosti
  • Požární bezpečnost
  • Zdravé bydlení - výskyt škodlivých látek a hygienické parametry nemovitosti
  • Umístění stavby s hodnocením pozemku

Rozsah a náplň jednotlivých kategorií nabízených inspekcí:

Základní Inspekce nemovitosti

Inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI , který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle výše uvedené metodiky. Každé případné riziko či vada je podrobně analyzována na samostatném listě. Orientační cena inspekce ZÁKLAD je pro byt 7000,- Kč a pro RD 9000,- Kč.

Kompletní Inspekce nemovitosti

Inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI , který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle výše uvedení metodiky . Každé případné riziko či vada je podrobně popsána na samostatném listě. Ke každému riziku či vadě je navržen způsob sanace, event. další doporučené diagnostiky a ta je řádově oceněna. Na titulní straně je uvedena celková řádová cena všech sanací a doporučené diagnostiky na nemovitosti. Orientační cena inspekce KOMPLET je pro byt 10000,- Kč a pro RD 15000,- Kč. Nejsem plátcem DPH - ceny jsou konečné.

Inspekce pozemku

Inspekce hodnotí pozemek z pohledu jeho vhodnosti pro výstavbu a bezproblémové využití, prověřuje rizika a možná omezení samotné lokality i event. dopad a omezení ochranných pásem a dalších faktorů.

Doplňková nabídka

Vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy. Orientační cena pro rodinný dům je 3000 až 3500,- Kč dle složitosti objektu, za předpokladu dostupné dokumentace. Cena pro bytové domy a ostatní objekty dohodou dle velikosti a složitosti objektu.

Termíny zhotovení

Do 12 hod po obdržení poptávky Vám zavoláme a domluvíme s Vámi vhodnou variantu inspekce, termín návštěvy objektu a zašleme Vám objednávku s konkrétní cenovou nabídkou.
Po provedení průzkumu na nemovitosti do 7 pracovních dnů vypracujeme TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI.

Kontaktujte nás